Solcellsteknik

Skrivet av admin 2017-01-27 0 Kommentarer Teknik,

Low light PV performance chartDet finns idag ett flertal tekniker för att omvandla solens strålar till mer lättanvänd energi såsom solfångare som värmer vatten, koncentrerande system för att koka vatten och generera elektricitet via ångturbiner, sterlinggeneratorer samt solceller av olika typer. Solceller har den unika fördelen att elektricitet skapas helt tyst, utan rörliga delar som kräver service och underhåll och därför har vi på solcellsproffsen valt att fokusera enbart på denna teknik. Solceller görs idag huvudsakligen av kristallint kisel enligt samma grundprincip som när tekniken uppfanns i början på 50-talet. På senare tid har det talats mycket om andra lovande tekniker såsom tunnfilmstekniker: CdTe, CIS, a-Si mfl och vi på Solcellsproffsen följer ständigt tekniken samt gör egna mätningar och utvärderingar. I dagsläget är det fortfarande kristallint kisel som gäller för bästa ekonomi och tillförlitlighet. Vi ser dock en marknad för tunnfilmsbaserade solceller där det finns byggnadstekniska eller estetiska skäl som kristallina celler av någon anledning inte kan uppfylla. Fabrikat som vi arbetat med och utvärderat under åren inkluderar bland annat JA Solar, EC Solar, Panasonic, Solar Frontier, SolteQ, Brandoni Solare, Trina Solar, SunPower, Astronergy, LG, BenQ, Solar Clarity, TSMC, Jetion, China Land, ET Solar.