Allt om solceller på 5 minuter!

Skrivet av admin 2017-01-27 0 Kommentarer Teknik,

Vad är solceller?

Solceller genererar el från ljus helt ljudlöst. Det behöver dock inte vara klar himmel och sol för att el skall genereras. Faktum är att en stor del av elproduktionen varje år kommer från mulna dagar. Solcellerna sitter monterade i vad man oftast kallar en solpanel som oftast är runt en meter bred, 1.5-2 meter lång, 5 cm tjock och väger 20 kg. Man ska inte blanda ihop solpaneler med solfångare som enbart värmer vatten. Solpaneler däremot kan ge el till hela hushållet inklusive kyl, frys, TV, värmepump, dator, spis… ja precis som vanlig el man annars köper från elbolagen.

Hållbarhet
Solpanelerna är tillverkade av glas, kisel (sand består av kisel) och aluminium dvs inget som rostar, inga farliga ämnen och inte heller några rörliga delar som slits och måste bytas eller servas. Betänk att solceller strömförsörjer våra satelliter där ute i rymden, just på grund av hållbarheten och tillförlitligheten. Hur länge håller de då? Det är svårt att säga just för att de håller så länge, men en svensk undersökning där man monterade upp 20 solpaneler och lät dem sitta i 25 år innan man monterade ner och utförde kontrollmätningar visade att en av de tjugo panelerna hade tappat runt 50% effektivitet pga ett fabrikationsfel medan alla övriga nitton fungerade precis lika bra som när de var nya! Den typ av fabrikationsfel som man påträffade inträffar inte idag då man röntgar alla solceller i fabriken och sorterar bort dem som kan tänkas bli dåliga över tid. I princip alla tillverkare lovar att solpanelerna skall ge minst 80% av ursprungliga effekten efter 25 år. Hur många branscher har så långa garantier? I verkligheten håller de antagligen minst 30 år, kanske 50 år.

Underhåll
Solpanelerna kan monteras lite varstans men oftast på taket. Där sitter de sedan och genererar el helt gratis år efter år och låter ingenting. Regnet sköter rengöring av det härdade glaset som också står emot snö, hagel och stormar utan problem. Systemet är i princip helt underhållsfritt. Snöar det på solpanelerna genereras i princip ingen el, men det är inte så mycket att vara ledsen över då den förlorade energin vintertid ändå är blygsam och det är inte värt besväret och risken att ge sig upp på taket för att skotta. Som exempel så tappade Solcellsproffsens referensanläggning endast 3% av årets produktion pga snö.

Taklutning, väderstreck och lite om var i landet man bor.
Hur mycket el får man ut? Det beror på var man bor och vilket väderstreck och vilken lutning man har på taket. Skillnaderna över landet är dock relativt små och lokala variationer pga landskapet kan ibland ha större inverkan, tex har området mellan Borås och Växjö ungefär lika mycket solinstrålning per år som området mellan Umeå och Piteå! Det mörka vinterhalvåret i norr kompenseras av desto mer ljus på sommarhalvåret. I Stockholmsregionen kan man räkna med ungefär 1500 kWh per år för 10 kvm solceller om de sitter monterade mot söder med 30-50 graders taklutning. Har man istället ett tak som vetter mot tex sydväst eller sydöst och kanske har 20 graders taklutning så kan man räkna med 1380 kWh per 10 kvm solceller. Ingen dramatisk minskning alltså.

Det sköter sig självt
För att kunna använda solelen i hushållet behöver den omvandlas i en enhet som kallas växelriktare eller inverter. Den monteras vanligen nära elcentralen där alla säkringar finns. Övergången mellan solel och köpt el sker helt steglöst och automatiskt. Om inte solelen räcker tas det som fattas från elnätet precis som vanligt. Om det istället produceras mer solel än vad som förbrukas i huset, så skickas det som blir över automatiskt ut på elnätet och man kan då sälja detta. Om man konsumerar mer el per år än vad som produceras så räknas man som nettokonsument, och elnätsbolaget är då skyldigt enlig lag att utan kostnad byta elmätaren till en som kan mäta överskottet och man behöver inte betala någon extra abonnemangskostnad eller liknande. Allt som blir över kan man alltså sälja, och är man nettokonsument som de flesta villaägare är, så behöver man inte betala något. Vem man säljer elen till väljer man själv, precis som man normalt väljer vem man vill köpa el av. Man kan till och med köpa av det elbolag som är billigast och sälja till ett annat som kanske betalar mer för överskottet. Man väljer elbolag, sedan sköter det sig självt.

Producera hela ditt årsbehov
Har man en stor solanlägging som producerar ungefär lika mycket som man konsumerar (helst en gnutta mindre för att slippa avgifter) så kommer man mata ut en stor del solel på sommaren eftersom man inte gör av med så mycket el då. Säljer man då sitt överskott, kan man spara  pengarna och sedan använda dem till att köpa tillbaka vanlig el på vintern. Man kan säga att i stället för att lagra solelen till vintern i dyra batterier så använder man elnätet som ett slags ekonomiskt batteri. Istället för förluster av lagrad el i batteriet kan man då få ränta på lagrade pengar. Det ska dock tilläggas att sommarstugor kan utan problem klara sig helt utan anslutning till elnätet under sommarhalvåret med hjälp av några batterier, och då vinner man mycket ekonomi på att slippa abonnemangsavgiften till elbolaget. Två paneler räcker ofta för att klara ett energisnålt kylskåp, TV, dator och några LED-lampor och återbetalningstiden blir då oftast bara några år.

Sammanfattning
Att generera egen el med solceller är ljudlöst, hållbart, miljövänligt, underhållsfritt och man kan använda elen precis som vanligt i hemmet. Man måste inte ha ett tak rakt i söder och man måste inte bo i skåne för att det ska bli lönsamt. Tack vare att man kan sälja den överskottsel man inte förbrukar, kan man bli "självförsörjande" genom att sälja överskott på sommaren och spara pengarna till vinterns elräkningar.