Driftövervakning

Skrivet av admin 2017-01-20 0 Kommentarer Teknik,


Vi erbjuder flera nivåer av driftövervakning av solcellsanläggningar. Vi kan ofta nyttja växelriktartillverkarens gränssnitt men även komplettera med separat utrustning för produktionsmätning och fjärrinsamling av data med MID-godkända elmätare, väderstationer eller andra sensorer. Insamling kan bla ske över GSM-nätet där befintlig internetuppkoppling saknas. Med den kompletterande utrustningen får man även andra funktioner på köpet, tex kan även styrning, reglering, energimätning och andra smarta fastighetsfunktioner realiseras i en flexibel och utbyggbar lösning.