Vår historia

Grunden till Solcellsproffsen lades kring 2009 av Staffan Johansson i och med planeringen av den första referensanläggningen på 7 kW. Verksamheten fortsatte sedan att växa med konsult- och säljtjänster, huvudsakligen till grossisten Solar Supply och 2013, efter en tid av komponentförsäljning i garaget, bedömdes tidpunkten vara rätt för att ombilda bolaget till ett aktiebolag för att möjliggöra ytterligare expansion. Efter en hektisk tid med utställningar på mässor och fler förfrågningar än vad som hanns med, påbörjades 2015 en ny expansionsfas med rekryteringar. 2018 är antal levererade anläggningar uppe i ca 600st och företagsnamnet byttes till Enable Energy (www.enableenergy.se).


Staffan är utbildad civilingenjör och vid sidan om bedriver han även forskarstudier vid KTH inom mikromekaniska system baserat på kisel och är innehavare av ett flertal patent på området. Han har tidigare arbetat bland annat som elektronikkonstruktör och programmerare av inbyggda system, erfarenheter som kommer väl till pass vid dimensionering och beräkning av solcellssystem. Intresset för teknik föddes mycket tidigt och redan i tioårsåldern följde Staffan med sin far till World Import för att köpa en solcellspanel för sina sparade veckopengar och i tolvårsåldern hade han börjat tillverka sina egna kretskort.